بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری
معاملات مدیران
مسئولیت مدیران در معاملات
بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری
دانلود پایان نامه مسئولیت مدیران در معاملات
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

 

 

چکیده:

شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران و مدیران خود است و مدیران به‌عنوان امین سهام‌داران و به نمایندگان از آنان شرکت را اداره می‌کرده و مؤظفند در فرآیند ادراه شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند. گاهی ممکن است مدیران با شرکت وارد معامله شوند و یا معاملاتی را انجام دهند که مستلزم رقابت با شرکت باشد. در این گونه معاملات همواره این نگرانی وجود دارد که مدیران در معامله با شرکت صرفه و صلاح شرکت را رعایت ننمایند و از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.شرکت را به‌عهده می‌گیرند و کسی که در چنین موقعیتی قرار دارد، مؤظ است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام و نباید از سمت خود در جهت کسب منفعت شخصی استفاده کند. شرکت‌های تجاری نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور دارند، لذا دولت‌ها به‌منظور جلب اعتماد عمومی و حفظ منافع جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند.

 

قانون تجارت ایران در خصوص شرکت‌های سهامی، هم پای قانون شرکت‌های فرانسه (۱۹۶۶) و قانون شرکت‌های انگلستان (۱۹۴۸)، در سال مورد معاملات جزئی و معاملاتی که در جریان عادی فعالیت شرکت صورت می‌گیرد، با وضع مقررات تکمیلی آن را تسهیل کند و ضرورت دارد به‌جزء اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و وابستگان آنها، برای اشخاص دیگری نیز محدودیت‌هائی مقرر شود. در این مقاله، محدودیت‌های معاملات شرکت با مدیران در ایران و دیگر کشورهای صنعتی بررسی شده و به مناسبت اصلاحات پیشنهادی اخیر قانون تجارت لذا اداره امور شرکت‌های سهامی، برای معاملات مدیران با شرکت، موارد دیگری چون اخذ وام و اعتبار از شرکت و یا انجام معاملات رقابتی توسط ایشان با شرکت، نیازمند قوانین و مقررات مناسب و شفاف است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

شرکتهای تجاری

معاملات مدیران

مسئولیت مدیران در معاملات

 

 

 

● مقدمه: 

سهامداران یک شرکت صنعتی یا بازرگانی بزرگ گاهی به صدها هزار یا میلیون‌ها نفر می‌رسد و در عمل دخالت تمام آنها در اداره شرکت میسر نیست، لذا تعداد از آنها به‌عنوان امین انتخاب شده و ۱۳۴۷ اصلاح شد و مواردی چون محدودیت معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت و در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره بدون حق رأی مدیر ذینفع، ممنوعیت اعطای وام و اعتبار به مدیران و ممنوعیت معاملات رقابتی با شرکت نیز پیش‌بینی شده است، ولی با گذشت بیش از ۳۵ سال و با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش شرکت‌ها، باید با توجه به نیاز روز و با مطالعه تطبیقی کشورهای صنعتی بازنگری شود. 

در قانون تجارت ایران هرگونه معاملات مدیران نیزا به تصویب دارد، ولی قانونگذار می‌تواند در نقطه نظرهائی ارائه شده است. مدیر در جایگاه امین سهامداران یک شخص به جهت اعتمادی که از جانب دیگری به او شده است، در موقعیت‌ امانی قرار می‌گیرد. در حقوق ایران و دیگر کشورهای صنعتی، مدیر در قبال سهامداران دارای چنین ویژگی‌هائی است. مدیران امین سهامداران هستند و هر کس که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، مؤظف است فقط در جهت منافع ذینفع اقدام کند و نباید از سمت امانی در جهت کسب منفعت شخصی استفاده یا در وضعیتی قرار گیرد که وظایف نمایندگی او با منافعش در تعارض قرار گیرد. 

 

 

فهرست مطالب

بررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاری

 

بخش اول: کلیات

الف: شرکت سهامی 

ب: شرکت با مسئولیت محدود: 

پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی) 

ج: شرکت تعاونی 

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت   

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز 

هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی 

 

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده

الف- شرکت سهامی 

ب- شرکت با مسئولیت محدود 

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده 

۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است 

۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات   

۱-۲- رعایت موضوع شرکت 

۲-۲ رعایت حدود اختیارات 

شرکت سهامی 

شرکت با مسئولیت محدود 

شرکت تعاونی

۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت   

۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها 

۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد  66

منابع

 

 

 

  • گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان تهیه نقشه توپوگرافی و روشهای پیاده سازی ابنیه های فنی و مختصری از GPS

    گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان تهیه نقشه توپوگرافی و روشهای پیاده سازی ابنیه های فنی و مختصری از GPS GPS نقشه برداری نقشه توپوگرافی پیاده سازی ابنیه های فنی دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان تهیه…

  • پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

    پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) کلمات کلیدی : تفسیر پرسشنامه خشم اسپیلبرگر نمره گذاری پرسشنامه خشم اسپیلبرگر روایی و پایایی پرسشنامه خشم اسپیلبرگر پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر پرسشنامه استاندارد خشم اسپیلبرگر دانلود…

  • مدل های پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش

    مدل های پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش مدل های مدیریت دانش مدل های مدیریت دانش چیست مدل های بلوغ مدیریت دانش مدل های ارزیابی مدیریت دانش مقایسه مدلهای مدیریت دانش مدل های اصلی مدیریت دانش انواع مدل های مدیریت…

  • جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

    جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه جهانی شدن آموزش و پرورش جهانی شدن در آموزش و پرورش سیاستهای آموزش و پرورش ایران در برابر جهانی شدن دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی جهانی…

  • پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش

    پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش مناسب ارائه و کنفرانس دانشجو  …

  • پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

    پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي کلمات کلیدی : پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي پاورپوینت ژئومورفولوژي و آمايش شهري پاورپوینت ژئومورفولوژي و آمايش روستايي پاورپوینت كاربرد و نقش عناصر آب و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان مبانی نظری عملکرد شغلی کارکنان دانلود مبانی نظری عملکرد شغلی کارکنان پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان ادبیات نظری عملکرد شغلی کارکنان فصل دوم پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان مبانی نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

    پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع تجزیه و تحلیل بازار مصرف کننده و رفتار خریدار پاورپوینت کتاب…

  • بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران

    بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران کلمات کلیدی : اسکان غیر رسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی اسکان غیر رسمی در ایران عوامل موثر بر شکل گیری اسکان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه درگیری شغلی مبانی نظری درگیری شغلی ادبیات نظری درگیری شغلی چارچوب نظری درگیری شغلی پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه پژوهش درگیری شغلی پیشینه داخلی درگیری شغلی پیشینه خارجی درگیری شغلی فصل دوم…

  • مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی

    مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی BSC ارزیابی متوازن Balanced Score Card مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن دانلود مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری…

  • پایان نامه کشاورزی با عنوان كشاورزی صنعتی

    پایان نامه کشاورزی با عنوان كشاورزی صنعتی ضرورت صنایع تبدیلی و تكمیلی در كشاورزی كشاورزی سنتی كشاورزی صنعتی صنعت بیوتكنولوژی مكانیزاسیون كشاورزی دانلود پایان نامه کشاورزی با عنوان كشاورزی صنعتی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری…

  • فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

    فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش سلامت و فساد اداری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش سلامت و فساد اداری مبانی نظری سنجش سلامت اداری مبانی نظری سنجش فساد اداری پیشینه تحقیق سنجش سلامت اداری پیشینه تحقیق سنجش فساد اداری پیشینه پژوهش سنجش فساد اداری پیشینه پژوهش سنجش سلامت اداری مبانی نظری در مورد…

  • پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)

    پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی رله و حفاظت ساختار چندلايه اي سيستم قدرت زون حفاظتی المان هاي سيستم حفاظت اصول عملکرد رله…

  • پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان روش‌های تشخیص هویت بیومتریک به همراه پاورپوینت کامل

    پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان روش‌های تشخیص هویت بیومتریک به همراه پاورپوینت کامل روش‌های تشخیص هویت بیومتریک تشخیص هویت روش‌های تشخیص هویت پایان نامه کارشناسی خرید پایان نامه کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر سنسورهای اثر انگشت کارت شناسایی بیومتریک…

  • نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

    نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی نابرابری جنسیتی نظریه های نابرابری جنسیتی نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار نظریه های کاتب کلاسیک راجع به نابرابری جنسیتی دانلود تحقیق نابرابری جنسیتی دانلود…

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

    مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با تحلیل پوششی داده ها…

  • کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور

    کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشور هزینه یابی بر مبنا فعالیت کاربرد سیستم ABC در موسسات آموزش عالی بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده…

  • تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری

    تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه شهری بجنورد برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا رفتن به سایت…

  • بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا

    بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا دعوی چک نحوه طرح دعوی چک در مراجع ثبتی نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی دانلود پایان نامه دعوی چک ماهیت حقوقی دعاوی چك سفید امضا…

  • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

    گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 خرید…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اجرای مدیریت دانش در بانک

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اجرای مدیریت دانش در بانک مبانی نظری اجرای مدیریت دانش دانلود مبانی نظری اجرای مدیریت دانش پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش ادبیات نظری اجرای مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه اجرای مدیریت دانش مبانی نظری…

  • پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

    پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران کلمات کلیدی : پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران پاورپوینت خلاصه جلد دوم کتاب…

  • جهت گیری مدرن حقوق بین الملل در مقابل تجزیه طلبی با توجه به رای های دادگاه های داخلی و بین المللی

    جهت گیری مدرن حقوق بین الملل در مقابل تجزیه طلبی با توجه به رای های دادگاه های داخلی و بین المللی جدائی یک جانبه حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی جدائی چاره ساز حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی رویکرد…

  • بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

    بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله عین قرارداد مورد معامله عرف و قانون مدنی دانلود مقاله رشته حقوق بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل رفتن به سایت…

  • دانلود پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

    دانلود پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی کلمات کلیدی : پرسشنامه رهبری مالی پرسشنامه ارتقاء رهبری مالی پرسشنامه سبک های رهبری پرسشنامه سبک های نوین رهبری مالی پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رفتن به سایت اصلی معرفی…

  • مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن

    مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن کلمات کلیدی : مبانی نظری خشونت علیه زنان مبانی نظری عوامل خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان تعریف ضرورت تحقیق خشونت…

  • بررسی خانه های دوره قاجار و پهلوی و شناسایی شرایط معماری آنها

    بررسی خانه های دوره قاجار و پهلوی و شناسایی شرایط معماری آنها تزیینات معماری مسکونی تزیینات معماری مسکونی ایران دانلود پایان نامه تزیینات خانه های قاجار و پهلوی تزیینات معماری مسکونی دوره قاجار تزیینات معماری مسکونی دوره پهلوی بررسی خانه…

  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت )

    پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه انواع هزینه ها از نظر گرایش تفكیك هزینه‌های مختلط به عوامل ثابت و متغیر…