ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

بهره‌وری کارکنان
بهره‌وری کارکنان دانشگاه
کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه
ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه با بهره‌وری

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

 

 

 

 

چکیده

    این پژوهش با هدف تعیین رابطه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 460 نفربوده، همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 240 نفر محاسبه و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی برای انتخاب نمونه استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان استفاده شد. نتایج آزمون آنها نشان داد که: بین کیفیت زندگی کاری کارکنان، با بهره‌وری آنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد، ولی بین فضای کاری، قانون‌گرایی در سازمان، توسعه قابلیت‌های انسانی با بهره‌وری کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

بهره‌وری

کیفیت زندگی کاری

کارکنان ستادی علوم پزشکی

 

 

 

 

مقدمه

سازمان‌ها از افراد و رابطه‌ای که با یکدیگر دارند تشکیل می‌شوند. هنگامی که افراد برای انجام وظایف ضروری در جهت تامین  هدف‌ها با یکدیگر روابط متقابلی برقرار می‌کنند، سازمان بوجود می‌آید (دفت[3]،1385،ص15).هر سازمانی درصدد است از تمامی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کارکنان خود استفاده کرده و استعداد بالقوه کارکنان را به بالفعل درآورد. به همین منظور بایستی فرصت‌ها وامکانات و محیط کاری مناسب را برای کارکنان بوجود آورد و این امر جز با شناخت واقعی نیازها و شرایط حاکم بر محیط کار و عواملی که سبب افزایش بهبود عملکرد آنها می‌گردد، مقدور نخواهد شد. بنابراین استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به یکسری اقدامات مثبت و سازنده‌ای است که رضایت کامل یا نسبی کارکنان ازسازمان را فراهم می‌آورد، در غیر این صورت نه تنها کارایی و اثربخشی کارکنان افزایش نمی‌یابد بلکه ممکن است  سازمان در جهت عکس آن سیرکند. در نظرسنجی‌ها مشخص شده است که بیش از 50 درصد کارمندان سازمان‌ها نمی‌دانند ماموریت سازمانی که در آن کار می‌کنند چیست؟

 

84 درصد آنان این گونه تصور می‌کنند که آگاهی از ماموریت سازمانی تاثیر چندانی بر روی کیفیت کارشان نمی‌گذارد و 44 درصد کارمندان سازمان‌ها هیچگونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده‌های بالاتر سازمانی که در آن کار می‌کنند، نمی‌بینند (رضایی و نجیب‌نیا، 1388). بررسی دیگری در همین زمینه نشان می‌دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی، اثرات متقابل و تشدید کننده‌ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد، به طور قطع این مشکلات، بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره‌وری و شادابی وی در محیط کار اثر می‌گذارد (همان منبع).

 

نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان می‌دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره‌ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد. کاهش هزینه‌ها، رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی، رقابت بیشتر، فروش، خدمات موثر به مشتریان، همگی اهداف و نتایج مثبتی هستند که بر اثر ایجاد فضا و محیط‌های بسیار مناسب و سالم به دست می‌آیند. اینکه این فضا و محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضای باز باشد یا بسته، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایت‌مندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه‌ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به فکر یا تلاش در انجام هرچه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده‌ای را نصیب سازمان خود کند.

 

آیا ساماندهی فضا و محیط کار برای نیروی انسانی می‌تواند در رشد خلاقیت‌ها و خلق فرایندها و محصولات با کیفیت موثر باشد؟ نقش مدیران و سرپرستان در ساماندهی محیط کار مناسب و مثبت برای نیروی انسانی چقدر است؟ مدیریت سازمان‌ها با ساده‌انگاری مشکلات کارکنان خود و بی‌توجهی به نیازهای آنها، چقدر در افزایش خطاهای شغلی آنها و برهم خوردن محیط کار در سازمان‌ها یا کارخانه‌هایشان نقش دارند؟ اینها پرسش‌های مهمی هستند که پیوستـه در مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. تلاش برای بهبود بهره‌وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه‌ای جهت ارتقای بهره‌وری به طورمستمر برای تداوم حیات و رشد و توسعه آغاز شده است. بهبود بهره‌وری یک تفکر و جهان‌بینی مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد و تطبیق جامعه و سازمان‌ها با تحولات اقتصادی، علمی و فنی جهان می‌باشد (طاهری، 1387 ،ص12).

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

تعاریف بهره‌وری

کیفیت زندگی کاری

نظریه‌های کیفیت زندگی کاری

 نظریه تاتل[8]

نظریه مینزبرگ[9] :

نظریه مورتون[10]:

تئوری مک لاند[11]:

تئوری نیازهای اکتسابی مک لاند یک سلسله نیازها را با عنوان اساسی انگیزش فرض می‌کند که عبارتند از:

الف) نیاز به موفقیت. ب) نیاز به عضویت ج) نیاز به قدرت

نظریه دوبرین[13]:

نظریه توماس تاتل[14]:

تاتل کیفیت زندگی کاری را در چهار مقوله خلاصه کرده است:

پرسش‌های تحقیق:

وضعیت زندگی کاری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چگونه است؟

وضعیت بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چگونه است؟

فرضیه اصلی

بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره‌وری آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

روش‌شناسی پژوهش

جدول شماره 1. پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه‌ها

یافته‌های پژوهش

بررسی سؤالات پژوهش

جدول شماره 2.  نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال

جدول شماره 3. شاخص‌های توصیفی کیفیت زندگی کاری و مولفه‌های آن در نمونه مورد بررسی

جدول شماره 4. شاخصهای توصیفی بهره‌وری کارکنان در نمونه مورد بررسی

جدول شماره 5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با بهره‌وری کارکنان

منابع

 

 • بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده)

  بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت (آپدیت شده) هارمونیک های ولتاژ هارمونیک های جریان ترانسفورماتورهای قدرت ناپایداری هارمونیکی هسته ترانسفورماتور بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت جبران کننده ها ی…

 • ولتاژ جریان مستقیم فشار قوی

  ولتاژ جریان مستقیم فشار قوی ولتاژ DC فشار قوی سیمها و کابلها در صنعت برق سیستم انتقال انرژی الکتریکی انتقال جریان مستقیم با ولتاژ بالا ولتاژ جریان مستقیم فشار قوی دانلود پایان نامه برق دانلود پایان نامه رشته برق رفتن…

 • پرسشنامه میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

  پرسشنامه میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان محاسبه تعداد مقایسات زوجی پرسشنامه AHP نمونه پرسشنامه AHP پرسشنامه مقایسات زوجی نمونه پرسشنامه مقایسات زوجی پرسشنامه استاندارد ahp پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت دانش پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت…

 • مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارتباطات‎ ‎بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال‎ ‎بین‎ ‎ارتباطات موثر وتعارض‎ ‎بین فردی‎ ‎درتاثیر بررضایت

  مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارتباطات‎ ‎بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال‎ ‎بین‎ ‎ارتباطات موثر وتعارض‎ ‎بین فردی‎ ‎درتاثیر بررضایت ارتباطات موثر خریدار وفروشنده فعل و انفعال بین ارتباطات همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه ساز فایل…

 • ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن

  ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن بیمه طلاق پیشینه بیمه طلاق ماهیت حقوقی بیمه طلاق لزوم حمایت از زنان مطلقه بیمه زنان مطلقه ضرورت وجود بیمه طلاق پایان نامه بیمه طلاق رفتن به…

 • فصل دوم پایان نامه عدالت سازمانی

  فصل دوم پایان نامه عدالت سازمانی کلمات کلیدی : مبانی نظری عدالت سازمانی دانلود مبانی نظری عدالت سازمانی پیشینه تحقیق عدالت سازمانی دانلود پیشینه تحقیق عدالت سازمانی پیشینه داخلی عدالت سازمانی پیشینه خارجی عدالت سازمانی پیشینه پژوهش عدالت سازمانی پیشینه…

 • علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

  علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر ارزش ویژه برند عوامل موثر بر ارزش ویژه برند عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر ارزش‌گذاری برند برای مشتری مدل عوامل موثر ارزش ویژه برند دانلود…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی

  پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی کلمات کلیدی : دانلود رایگان پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی…

 • پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

  پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان پرسشنامه رفتار مشتری پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و…

 • بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

  بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات کلمات کلیدی : پولشویی در حقوق امارات بررسی تطبیقی پولشویی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق بین الملل پولشویی در حقوق کیفری ایران جرم پولشویی در حقوق ایران…

 • جزوه كنترل در ابزار دقيق

  جزوه كنترل در ابزار دقيق جزوه كنترل در ابزار دقيق رفتن به سایت اصلی جزوه كنترل در ابزار دقيق به تعداد 108 صفحه pdf مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی   شامل سرفصل های زیر می باشد. تعاریف و کلیات فرآیند…

 • تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی

  تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی شاخص اخلاق حرفه ای طراحی مدل اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی اخلاق حرفه ای…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع رهبري و سرپرستي

  پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع رهبري و سرپرستي دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوعرهبري و سرپرستي دانلود رایگان پاورپوینت رهبري و سرپرستي…

 • بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران

  بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی دانلود پایان نامه علوم تربیتی بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران اثر…

 • وب کاوی در صنعت

  وب کاوی در صنعت داده کاوی جایگاه داده کاوی داده کاوی و OLAP رگرسیون درخت تصمیم دانلود مقاله رشته کامپیوتر و IT دانلود مقاله معرفی داده وب کاوی در صنعت دانلود پایان نامه داده وب کاوی در صنعت رفتن به…

 • طراحی و پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ

  طراحی و پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ مدلی برای امنیت در محیط ابر با IDS سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری تحقیق در مورد رایانش ابری رایانش ابری مقاله مقاله رایانش ابری…

 • ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

  ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس وقف تراست حقوق ایران واقف تراستی حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن‌لا دانلود مقاله رشته حقوق ابعاد حقوقی وقف دانلود مقالات حقوقی دانلود مقالات حقوق…

 • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی

  فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش مبانی…

 • سیستم‌های UPS

  سیستم‌های UPS UPS منبع تغذیهٔ بدون وقفه Uninterruptible power supply سیستم‌های UPS سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق برق رفتن به سایت…

 • معامله اعضا بدن اموات در حقوق انگلستان

  معامله اعضا بدن اموات در حقوق انگلستان معامله اعضا بدن معامله اعضا بدن اموات قواعد کلی معامله اعضای اموات بررسی حقوقی معامله اعضا بدن اموات انتقال اعضای متوفی بر اساس وصیت او انتقال اعضای متوفی بدون وصیت او تحقیق در…

 • مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

  مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس امنیت در خلیج فارس نظام امنیتی خلیج‌فارس ترتیبات امنیتی خلیج فارس بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس دانلود مقاله ترتیبات امنیتی خلیج فارس امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ در منطقه‌ خلیج‌فارس سیاستگزاریهای‌ امنیتی در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز ادبیات نظری ارزش ویژه برند سبز فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه…

 • تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

  تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن داده های آماری سرقت بررسی داده های آماری سرقت تحلیل داده های آماری سرقت ارائه راهكارهای پیشگیرانه از سرقت بررسی سرقت در نمونه های آماری تاثیر وضعیت…

 • زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

  زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی تزیین در معماری زیباشناسی تزیینات معماری تحلیل خانه های قاجار تحلیل خانه های پهلوی نظریه های زیبایی شناسی تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی زیباشناسی در تعامل بین روان انسان…

 • اختلاس

  اختلاس اختلاس دانلود مقاله اختلاس دانلود تحقیق اختلاس جرم اختلاس اختلاس اموال عمومى اختلاس در نظام بانکی رفتن به سایت اصلی اختلاس   مقدمه: اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشكیل حكومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها…

 • بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن

  بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن شیوه جبران خسارت در حقوق ایران جبران خسارت در حقوق ایران جبران خسارت در حقوق بین الملل جبران خسارت در حقوق مدنی روشهای جبران خسارت در بیع بین الملل…

 • ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز

  ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز تحلیل رفتار متقابل تاثیر مشاوره گروهی سازگاری دانش آموزان ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز بررسی تاثیر مشاوره گروهی با…

 • پایان نامه سلامت روانی در دانش آموزان

  پایان نامه سلامت روانی در دانش آموزان کلمات کلیدی : پایان نامه سلامت روانی پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه های سلامت روان پایان نامه سلامت روانی در پسران پایان نامه سلامت روانی دانش آموزان پایان نامه سلامت روانی در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش 72 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش 72 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه خارجی مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش پیشینه تحقیق در مورد مدیریت…

 • جزوه تئوری حسابداری دکتری

  جزوه تئوری حسابداری دکتری کلمات کلیدی : جزوه تئوری حسابداری دکتری رفتن به سایت اصلی جزوه تئوری حسابداری دکتری به تعداد 129 صفحه pdf مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات   سر فصل مباحث جزوه…